11. ISTRSKI KARNEVAL / 11o CARNEVALE ISTRIANO

1. 3. - 6. 3. 2019

11. ISTRSKA PUSTNA POVORKA 2019

PRIJAVNICA 2019

ROK PRIJAVE: 22. FEBRUAR 2019

Prijavnica 2019

PODATKI O PRIJAVITELJU

PODATKI O ČLANU KOMISIJE

PODATKI O PUSTNI MASKI

Število sodelujočih (najmanjše število udeležencev: 10 oz. 15)

PODATKI O VOZU (izpolnite samo, če boste sodelovali kot pustni voz)

Mere osrednjega motiva na vozu: