11. ISTRSKI KARNEVAL / 11o CARNEVALE ISTRIANO

1. 3. - 6. 3. 2019

11. Istrski karneval 2019 (Koper, Izola, Portorož)

POZIV ZA NAJEM PRODAJNIH IN PROMOCIJSKIH STOJNIC TER NAPIHLJIVIH IGRAL

Prijavnica za stojnice 2019

Podatki o ponudniku

Naročilo najema stojnice

Ustrezno označite spodnje informacije. Obkrožite na katerih prireditvah želite najeti stojnico, točne lokacije bodo določene naknadno z organizatorjem in ponudnikom. Lahko se obkroži tudi več prizorišč:

Mikrolokacije stojnic bodo po koncu roka za prijavo dorečene med organizatorjem in ponudnikom.

Napihljiva igrala (samo v Kopru)

Lokacija postavitve napihljivih igral bodo naknadno dorečene med organizatorjem in ponudnikom.

Električni priključek

Račun za storitve, naročene v Kopru, izstavi podjetje Predodrom d.o.o., za storitve v Izoli Center za kulturo, šport in prireditve Izola, za storitve v Portorožu pa Turistično združenje Portorož.

Ponudnik mora strošek poravnati do 26. februarja 2019, v nasprotnem primeru je prijava ponudnika brezpredmetna

Poziv za najem prodajnih in promocijskih stojnic ter napihljivih igral. -> Poberi PDF